Grönt avdrag

Nya regler för dig som funderar på attt börja producera egen förnybar energi med solceller. Den 1 januari 2023 höjdes skatteavdraget för grön teknik på nya solcellsinstallationer från 15% till 20%. Det nya avdraget gäller för installationer som betalas efter den 31 december 2022.

Vag gäller för avdraget?

Avdraget gäller för arbets- och materialkostnad vid installation av solceller. För solcellsbatterier och laddboxar får du göra avdrag på hela 50% av samma kostnader. Beloppet dras direkt av från din offert och faktura från oss så du behöver inte ansöka om någonting hos Skatteberket.

Skattereduktion för grön teknik i siffror

Detta gäller för det gröna skatteavdraget från 1 januari 2023

  • 20% på installation av solceller
  • 50% på installation av solcellsbatterier
  • 50% på installation av laddningbxar

Hur mycket kan jag få som mest i avdrag?

Ägaren eller ägarna till en fastighet kan få avdrag med max 50 000 kr per år och per person förutsatt att deras inkomst varit tillräcklig under föregående taxeringsår.

Kan jag göra avdrag flera gånger samma år?

Du kan söka avdraget mer än en gång genom att fördela kostnaderna över flera år. T ex installerar du solceller ena året och året därpå investerar du i batteri och laddbox.

 

© 2024 Sol & Vind på Österlen
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket