Villa

Att satsa på solpaneler för ditt hem är inte bara ett smart ekonomisk beslut, utan även ett steg mot en mer hållbar framtid. Med solpaneler på taket omvandlar du solens strålar till elektricitet, vilket gör att du kan producera egen el. Detta minskar i sin tur ditt behov av att vara beroende av externa elleverantörer.

Fördelar med solceller

Att sätta upp solceller på ditt hem är en säker, miljövänlig och ekonomiskt fördelaktig satsning. Inte bara minskar du dina utgifter, utan du får även en möjlighet att tjäna på det. Här är några av de främsta fördelarna:

  • Höjer värdet på din bostad
  • Minskar dina elkostnader
  • Genererar inkomst från överskottsel

Solpaneler till villa

Genom att installera solpaneler gör du ett smart och hållbart val. När panelerna väl är uppsatta på ditt tak, utnyttjar du solens strålar för att skapa egen el, vilket minskar ditt behov av att köpa el från externa källor

Lönsam investering med Sol & Vind på Österlens batterilösningar

Få en attraktiv avkastning genom vår unika kraftnätverksersättning.

Nya inkomstmöjligheter med batteriteknik

Från hösten 2023 introducerar Sol & Vind på Österlen en innovativ användning av batterier. Genom att installera ett batteri i din anläggning kan du dra nytta av vår unika kraftnätverksersättning och upptäcka en lukrativ inkomstkälla.

Med en satsning på ett batteri tillsammans med vår tjänst för kraftnätsersättning kan du förvänta dig en imponerande avkastning på ungefär 30% årligen.

Snabbare avkastning & ökade inkomster

Genom att ställa ditt batteri till Svenska Kraftnäts förfogande får du en attraktiv ersättning när ditt batteri hjälper till att stabilisera det svenska elnätet. Under denna period kan batteriet inte användas för andra ändamål – men att bidra till elnätsbalansen är den mest lönsamma användningen av ett batteri nu och i den närmaste framtiden.

Svenska Kraftnät kompenserar dig för rätten att använda ditt batteri, oavsett om det faktiskt används eller inte.

Maximera dina besparingar med Gröna avdraget

Dra nytta av det gröna avdraget som regeringen erbjuder, vilket kan täcka upp till 50% av kostnaden för ditt batteri och 20% av kostnaden för solceller. När detta kombineras med den förmånliga ersättningen från Svenska Kraftnät, blir detta en mycket lönsam investering. Hos Sol & Vind på Österlen är vi stolta över att kunna erbjuda denna möjlighet till våra kunder

Samarbetet mellan Sol & Vind på Österlen och CheckWatt

Från hösten 2023 har vi på Sol & Vind på Österlen introducerat en spännande möjlighet för våra kunder att bidra till Svenska Kraftnäts balanstjänster för det svenska elnätet med hjälp av våra solcells- och batterianläggningar. Som en del av vår tjänst kopplas du automatiskt upp mot Svenska Kraftnät genom tjänsten ”Currently”, som levereras av CheckWatt, när din installation är klar och driftsatt. ”Currently” arbetar aktivt med att balansera elsystemet över hela Sverige genom att använda batterikraft, vilket säkerställer en jämn och stabil frekvens i elnätet.

Hur fungerar ersättningen?

Ersättningen baseras på ditt batteris kapacitet och hur din solcells anläggning är konfigurerad. Historiskt sett, baserat på data mellan 2020-2022, har marknaden sett ett genomsnittligt intervall på 15,900 – 34,000 kr/år. Det är viktigt att notera att dessa siffror är genomsnitt och kan variera beroende på flera faktorer. Medan denna marknad tidigare dominerades av stora kraftbolag och industrier, gör Sol & Vind på Österlen det nu möjligt för privatpersoner att utforska möjligheterna.

© 2024 Sol & Vind på Österlen
Webbplatsen är byggd av Pixelbruket